Bejelentkezés

Garancia

Garancia

 

 

SZAVATOSSÁG, GARANCIA

Előfordulhat, hogy egy termék a gondos kiválasztás és tesztelések ellenére is meghibásodik, vagy nem működik megfelelően. Az ilyen jellegű panaszokat megpróbáljuk gyorsan és minél kevesebb kellemetlenséget okozva orvosolni. 

· A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje felelősséget vállal arra, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a Felhasználónak, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból hibás.
A hiba okának a termék használatakor kell fennállnia, a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy:

Ø  már teljesítéskor megvolt a hiba oka

Ø  teljesítéskor nem lehetett észlelni

Ø  vétlen a hiba bekövetkezésében.

· Alapvetően garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 3 hónapig. A garancia a számlával érvényesíthető.  Ez alatt értendő a 3 napos azonnali cseregarancia is, ha ezt írásban (e-mailben) vagy telefonon jelzi, a cseregaranciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a termék helyett van másik készleten, vagy ha a Vevő megvárja a termék beszerzési időpontját.  A bruttó 10.000.- Ft alatti termékekre cégünk, a készhezvételtől számítva 3 nap teljes körű garanciát vállal. Nem az általánosan elvárható, nem megfelelő gondosságú használat esetén, illetve ezzel összefüggő karbantartás elmaradása, vagy a  használati utasítás figyelmen kívül hagyása esetén, a nem rendeltetésszerű használat miatt részben, vagy egészen megsérült termékekre, fizikai behatásból adódó sérülésre garanciát nem vállalunk, valamint az emiatt bekövetkező közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Nem érvényesíthető a garancia pl. a feszegetésből adódó eltört elemfedelekre, vagy a leejtett, leesett és eltörött termékekre, alkatrészekre. A kiárusítás alatt lévő, értékcsökkentett, termékeknél a garancia időtartama esetenként  eltérhet, ezt azonban egyértelműen jelezzük. Fehérneműnek minősülő termékre higiéniai okok miatt nem vállalunk cseregaranciát!

· A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vevő külső sérülést, eltérést tapasztalna, a  kézbesítő a Vevő kérésére köteles azonnal és helyben jegyzőkönyvet felvenni, és kérjük, hogy ha sérülést észlel  az átvett terméken, értesítse Ügyfélszolgálatunkat. A Vevő jogosult a sérült termék átvételét megtagadni.

· A kötelezett mentesül a szavatosság alapján fennálló kötelezettségei alól, ha a hibát a Vevő a szerződéskötés  időpontjában ismerte, vagy ha a hibát a Vevőnek a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

· A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt nem áll módunkban megtéríteni.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát a Kuponszolgáltató cég vagy közvetlen megrendelés esetén az Üzemeltető visszatéríti Önnek.

· A szavatossági jog alapján a Vevő javításra, cserére jogosult. A szavatossági igények közül a Vevő választ. Az árleszállítást vagy az elállást abban az esetben választhatja a jogosult, ha sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet (ennek teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezett részére a  másik választható szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy ha a kijavítás vagy kicserélés szavatossági jogként ugyan érvényesíthető lenne, de ezt a kötelezett nem vállalta, a kötelezett vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy a kötelezett vállalja, de nem tudja  – a dolog tulajdonságaira  és rendeltetésére figyelemmel  – megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős  kényelmetlenség nélkül elvégezni.
Ha nem áll rendelkezésünkre cseretermék  vagy a termék nem javítható, akkor pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk, illetve hasonló terméket vagy más választott terméket biztosítunk. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak.

Hírlevél feliratkozás

Kövess minket!