Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek1. Általános rendelkezések

 

A www.tuticuccok.hu internetes webáruház, (a továbbiakban „Webáruház”) oldalunkról történő termékek e-mailben történő megrendelésével vagy együttműködő partnereinknél történt termék kupon megvásárlásával és sikeres beváltásával, Ön a Webáruház felhasználójává, (továbbiakban Vevő), a Friendshop Market Kft, mint a a Webáruház kizárólagos tulajdonosa, (a továbbiakban „Üzemeltető”) vásárlójává válik. Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. 

A szerződés nyelve magyar.

A Webáruház működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken állunk rendelkezésére! 

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, RENDELKEZÉSEK, ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 • Vevőnek minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a www.tuticuccok.hu Webáruházban regisztrál. A Webáruházban való regisztrációval, illetve a Webáruház által nyújtott bármely termék, szolgáltatás megvásárlásával, hírlevélre való feliratkozással, a Webáruház oldalain történő böngészéssel a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. A Felhasználási Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Felhasználási Feltételek változásait nyomon követi.
 • Vevő vásárlásával Üzemeltetővel megállapodást köt. A megállapodás az Üzemeltető és Ön, mint Vevő között jön létre.  Webáruházunkban kizárólag nagykorú személyek vásárolhatnak.
 • Üzemeltetőjogosult a jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított Általános Szerződési Feltételek feltöltésre kerülnek a www.tuticuccok.hu Webáruház oldalán. Vevő az Üzemeltetővel kötött megállapodást bármikor írásban felmondhatja az Üzemeltető info@tuticuccok.hu e-mail címére eljuttatott felmondással. A felmondásnak tartalmaznia kell Vevő adatait.
 • A regisztrációt bármikor meg lehet szüntetni az Ügyfélszolgálatunkhoz írt e-mail (tuticuccok.hu@gmail.com) segítségével. A törlési kérelemnek tartalmaznia kell a regisztráló adatait, azonosítóját.

Feldolgozási határidő: a beérkezéstől számított 48 óra.

 • Amennyiben elfelejtette belépési adatait, vagy jelszavát kattintson az admin felületen található elfelejtettem a jelszavam linkre, a rendszer automatikusan küld Önnek egy új jelszót, amin keresztül be tud lépni.  
 • Amennyiben Vevő e-mail fiókját feltörik, köteles erről Üzemeltetőt e-mailben értesíteni, az ebből eredő károkért Üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • Üzemeltető a szolgáltatások igénybevételéhez, a vásárlás lebonyolításához szükséges technikai feltételeket (internet hozzáférés, telefon költség, számítógépes hálózat, stb.) nem biztosítja Vevő részére. A termék hozzájutásához keletkező költségekért (utazási költség, telefon költség, internetes hozzáférés költsége, egyéb költségek) Üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy Vevőt vásárlásairól, az Üzemeltetőnél bekövetkezett változásokról, egyéb megkereső- tájékoztató levelekkel, e-mailben értesítse a regisztrációkor megadott e-mail címen. Amennyiben bármikor erre Vevő nem tart igényt, az Üzemeltető felé küldött e-mailben kérheti ennek felfüggesztését.
 • Üzemeltető hírlevél formájában értesíti felhasználóit akciós vagy egyéb ajánlatairól. Amennyiben Ön erre nem tart igényt, hírlevelünkről bármikor leiratkozhat a hírlevél alján található linkre kattintással.
 • Amennyiben a megvásárolt terméket akció keretében értékesítjük az addig megvásárolt, de még postázásra nem került termékeket akciós áron bocsátjuk Vevő rendelkezésére, az általa korábban teljes ár és akciós ár közötti különbözetet a Vevő részére banki utalással visszatérítjük. Erről Üzemeltető a Szolgáltatást megvásárló Vevőket pedig külön e-mailben is értesíti.
 • Hírlevelünkre regisztráció nélkül is feliratkozhat. A Webáruházban történő nézelődéshez regisztráció nem szükséges. Az ajánlatok megvásárlásához viszont szükséges a regisztráció. Üzemeltető fenntartja magának a jogot a regisztráció elutasítására vagy a létező Felhasználói fiók törlésére.
 •  

Webáruház elérhetősége: www.tuticuccok.hu

 

TULAJDON- TARTALOM FELHASZNÁLÁSA

 

 • A Webáruház és a Webáruházban található valamennyi tartalom, leírás, grafika Üzemeltető kizárólagos tulajdonát képezi, előfordulhat, hogy a termékhez megjelentetett fotó, nem egészen egyezik meg a csomagban található termékkel, ezért Üzemeltető felelősséget nem vállal. A Webáruház a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll. A Webáruház tulajdonosának, szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (pl: szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után. Nem kell engedély az idézéshez, azonban az idézésnek meg kell felelnie a vonatkozó törvények paragrafusainak. Idézés esetén - forrás megjelöléssel - kérünk rámutatni (link elhelyezése) a  weboldalunk megfelelő oldalára. Leírások másodközléséhez (szó szerinti közlés) írásban kapott engedély szükséges. A  weboldalon található leírásokat és képeket szerzői jogok védik, azok felhasználása engedélyköteles. A webáruházban elhelyezett képeket előzetes engedély nélkül tilos lementeni és kereskedelmi, vagy promóciós célra felhasználni.
 • A Webáruházban található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Webáruház bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag a Friendshop Market Kft előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
 • A Webáruház fejlesztői mindent megtesznek azért, hogy az oldalon közölt információk pontosak, frissek és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállalnak bármely, ezen információk használatából adódó kár bekövetkeztéért.
 • A Tuticuccok márkanév és logó a Webáruház tulajdonosának tulajdona. A tulajdonos fenntart minden ehhez kapcsolódó jogot magának.
 • Vonatkozó törvények: A másodközlésnek és az idézésnek meg kell felelnie a sajtóról szóló 1986. évi II. tv, a Büntető törvénykönyv (1978.évi IV. tv.), a Polgári törvénykönyv (1957. évi IV. tv.), a Szerzői jogról szóló (1999. évi LXXVI. tv.) törvények megfelelő paragrafusainak.
 •  

TÁVSZERZŐDÉS

 

 • A szerződés tárgya a www.tuticuccok.hu Webáruházban található valamennyi érvényes ajánlatban szereplő termék, árucikk. A termékek, árucikkek tulajdonságai, jellemzői az árucikkhez tartozó termék oldalakon tekinthetőek meg.
 • Az Általános Szerződési Feltételek Vevő által történő elfogadása az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások igénybevételének, termékek megrendelésének előfeltétele. Az ÁSZF elfogadásának minősül, ha a Felhasználó a szolgáltatást igénybe veszi, azaz  árut megrendeli és megfizeti vagy  a kupont beváltja és ezzel a terméket megrendeli és megvásárolja. A Szolgáltató Általános szerződési Feltételei a Szolgáltató www.tuticuccok.hu honlapján elérhető. A megrendelés feladásával Vevő kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 • A szerződés a megrendelés véglegesítésével (kupon beváltása, vételár megfizetése) mint ráutaló magatartással jön létre.
 • A regisztrációt követően a megvásárlás folyamatának végig követésével és annak kifizetésével (a Webáruházban megadott módon) és annak az Üzemeltető e-mail által történő visszaigazolásával (nem az automatikus email-lel) a 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre az Üzemeltető, valamint a Megrendelő, mint Vevő között. 
 •  

SZERZŐDŐ FELEK

FRIENDSHOP MARKET Kft

Székhelye / levelezési címe: 1063, Budapest Szinyei Merse u 10.


Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarai nyilvántartási szám:

Cégjegyzéket vezető bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósága

Cégjegyzék száma:  01-09-184132
Adószám: 24820637-1-42

 

Az Adatvédelmi törvénynek megfelelően az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentés megtörtént: Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-68813/2013.


VEVŐ

a webáruház felhasználójának minősül az a természetes nagykorú magyar állampolgár, aki a Webáruházon keresztül e-mailes megrendelést, vagy kuponos beváltást végez.

 

 

A WEBÁRUHÁZZAL KAPCSOLATOS FOGALMAK, MŰKÖDÉS 

 

REGISZTRÁCIÓ

 

 • A regisztrációhoz meg kell adja nevét, felhasználói azonosítóját (mely Ön által választott betű és számkombináció is lehet), vezetéknév, keresztnév, telefonszám, irányítószám, város, utca, házszám, működő, valós e-mail címét, jelszavát.
 • A Webáruházban bármilyen módon való regisztrációval Vevő hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Webáruház működtetője hírleveleket, ajánlatokat, értesítéseket küldjön számára a regisztrációkor megadott e-mail címére.
 • Vevő az általa választott jelszavát köteles megőrizni, azt harmadik személynek nem adhatja ki, amennyiben ezt mégis harmadik személy tudomására hozza, haladéktalanul köteles erről értesíteni Üzemeltetőt. A jelszó titokban tartásának figyelmen kívül hagyásából származó mindennemű felelősség Vevőt terheli.
 •  

A MEGRENDELÉS ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK MENETE

 

 • Vevő az e-mailes megrendelésének feladása után, vagy a kuponbeváltás során adatlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait (név; vásárlási cím; e-mail cím; telefonszám, szállítási mód, termék neve, ára, darabszáma, melyik kuponos oldalon vásárolta a terméket, kupon sorszáma). Üzemeltető ezeknek megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Vevőt terheli. Üzemeltető a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén Vevő valódiságát jogosult ellenőrizni.
 • Vevő által hibásan közölt adatok alapján kiállított számla érvénytelenítése és a helyes adatokat tartalmazó - ismételten kiállított - számla külön-eljárási díja 5000 Ft. Ezen összeg Vevő felé, a kijavításra vonatkozó írásbeli kérelmét követően kiszámlázásra kerül, melynek kiegyenlítése után áll az Üzemeltető módjában a korrigált adatokat tartalmazó számla kiállítása és postázása Vevő felé.
 • Termékeinkre megrendelést leadni Weboldalunkon keresztül vagy együttműködő partnereinktől megvásárolt kuponkód megadásával vagy e-mailben lehetséges.

 • A www.tuticuccok.hu termékeire rendelést leadni a nap 24 órájában tudnak.
 •  
 • A megrendelés feldolgozása munkanapokon 10 és 16 óra között történik, a megrendelés leadását követő 24-48 órán belül. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben igazolja vissza megrendelését.
   

A rendelés menete, e-mailben történő megrendelés esetén

 

 • Amennyiben kiválasztotta a terméket, a mellette található Megrendelem gombra kattintással tudja a terméket megrendelni.  A megrendelem gomb megnyomásával feljön egy megrendelőlap, melynek minden részletét ki kell tölteni a megrendeléshez. A megrendelése csak akkor lesz nyomon követhető, ha a rendszerbe előtte beregisztrál. A regisztráció nélküli megrendeléseket nem áll módunkban teljesíteni.  A megrendeléséről e-mailben 24-48 órán belül egy megrendelés visszaigazoló e-mailt küldünk, amennyiben nem kap ilyet, először a spam mappájában ellenőrizze, ha nem találja, kérem, vegye fel velünk telefonon keresztül a kapcsolatot.
  A megrendelt termék árának és szállítási díjának kiegyenlítése a megrendelés leadását követően történik.
 •  

A rendelés menete kuponos vásárlás és beváltás esetén

 

 • A  kedvezményes kuponokat partner kupon szolgáltatóinktól vásárolhatja meg. Egy felhasználó több kupont is vásárolhat. A kupon csak bizonyos időszakban és feltételek mellett vásárolható meg, az akció részleteiről mindig az adott kupon oldal ad tájékoztatást.
 • A kupon kifizetése mindig az adott kuponpartner szolgáltatónál a felkínált fizetési módok egyikével történik. Sikeres tranzakció esetén a kuponpartner cégtől egy visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a kupon kódot.
 • A kupont nem szükséges kinyomtatni. A kupon kizárólag a www.tuticuccok.hu  Webáruházban váltható be a kuponbeváltás menüpont alatt.
 • Amennyiben kuponkódja érvényes, akkor kérem az oldalra regisztráljon be és ott töltse ki a kuponnal kapcsolatos űrlapot. Az adatlapon töltse ki a kötelező mezőket (Név, E-mail, Telefonszám, Szállítási név, Szállítási cím, egyéb) azért, hogy értesíteni tudjuk a termék átvételéről (és/vagy ki tudjuk szállíttatni).
 • Ellenőrizze a megadott adatokat, majd nyomjon az Ok gombra. Egy kuponkód csak egyszer váltható be. A megrendelésről és rögzített adatokról e-mailben értesítést küldünk Önnek, a megadott e-mail címére.
 • Üzemeltető fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben, ha a termék nem áll rendelkezésére. Üzemeltető köteles ezen tényről Vevőt haladéktalanul tájékoztatni. Részben történő teljesítésre kizárólag a Vevővel történt egyeztetést követően kerülhet sor.
 • A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 •  

ÉRVÉNYESSÉG, VÉTELÁR, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

 • A Webáruházban szereplő termékek, árucikkek melletti árak bruttó árak, tartalmazzák az általános forgalmi adót és Ft-ban vannak megadva. A termékek egy részére akciós ár van meghirdetve, az akciós ár addig érvényes ameddig a Weboldalon akciós ár szerepel.
 • A (nem kuponos) megrendelések esetén, a termékek vételárát és a szállítási díjat Vevő a megrendelés leadásakor köteles előre megfizetni.
 • A rendelés ellenértékének kifizetésére banki átutalással van lehetőség. Amennyiben ehhez számviteli bizonylatra van szüksége, kérjük, a rendelés leadásakor a Megjegyzés rovatban szíveskedjen ezt jelezni. Átutaláskor megjegyzésként minden esetben tüntesse fel a nevét, címét, termék megnevezését, ellenkező esetben a rendelés teljesítése késedelmet szenvedhet!
 •  
 • Felhívjuk szíves figyelmét, hogy rendelését csak azt követen tudjuk teljesíteni, ha rendelésének ellenértéke a számlánkra beérkezik, a szállítási díjjal együtt.
 • Üzemeltető kuponszolgáltató partnerei által forgalmazott akciós kuponok árai szintén tartalmazzák az általános forgalmi adót. A termékek, árucikkek beszerezhetőek a kuponszolgáltató cégektől vásárolt érvényes kuponok ellenében, a meghirdetett időszakban és feltételek mellett. Egy kupon egyszer használható fel. Egy Vevő több, általa megvásárolt kupont is felhasználhat.
 • A kuponok beváltását és a termékek kiszállítását Üzemeltető a kuponok megvásárlását követően akkor kezdi meg (külföldről érkezett termékek esetén amikor a termék az Üzemeltetőhöz megérkezett, belföldi raktárkészletes terméknél kb. a megrendeléshez képest  1 héten belül).
 • Kuponnal történő vásárlás esetén a kupon beváltásával az áru megfizetettnek minősül. Az érvényes kuponkódokat Üzemeltető a Vevőktől kapja meg a kuponbeváltás során. A beváltást és a kódok érvényességének ellenőrzését Üzemeltető www.tuticuccok.hu oldalon keresztül, saját rendszerével végzi. Vitás kérdések megoldását Üzemeltető, a kupont értékesítő partner céggel közösen egyeztetve végzi. A szállítási költséget Vevő Üzemeltetőnek fizeti meg előre utalással. Üzemeltető azokat a termékeket tudja csak kiszállítani, amelyek postai díját előre átutalta a Vevő.
 •  

SZÁLLÍTÁS

·         Csomagjainkat a Magyar Posta segítségével szállítjuk házhoz!

·         Csomagjainkat előre utalással lehet fizetni.

·         Személyes átvételre egyelőre nincs lehetőség!

·         Magyarországon a megrendelt termékeket  a Magyar Posta szállítja ki, ennek köszönhetően a postás munkaidőben érkezik a megszokott módon a megadott címre.  Minden terméket kizárólag ajánlott csomagban adunk fel.

 

Bruttó 20,000 Ft feletti megrendelés esetén a kiszállítás díjtalan (kizárólag egy csomagban feladott termékekre vonatkozik)!

·         A  nem kuponos megrendelés leadása után e-mailben megírjuk az utaláshoz szükséges adatokat, ami alapján a megrendelés teljes értékét előre fizetéssel kell kiegyenlíteni a postai költséggel együtt.

·         Üzemeltető a megrendelt termékeket, árucikkeket a Magyar Posta által juttatja el a kuponok sikeres beváltásától, illetve nem kuponnal történő megrendeléstől számított általában 30 munkanapon belül a kupon beváltásakor, megrendeléskor a Vevő által megjelölt átvételi helyszínre. Előfordulhat ettől hosszabb szállítási idő is, ezt kérjük a megrendelés leadása előtt kalkulálja bele. A szállítás késedelmességéből bekövetkezett károkárt semmilyen nemű felelősséget nem vállalunk. A Vevő által visszaigazolt megrendelést követően, ha a kézbesítési címen a Vevő nem található vagy nem veszi át a megrendelt terméket, a felmerülő meghiúsult kézbesítés miatti újraküldés költségei a Vevőt terhelik, ezeket köteles megtéríteni Üzemeltető számára.

·         Az át nem vett,  visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a Vevőre terheljük. Az át nem vett küldemény nem minősül a rendeléstől való elállásnak, a megrendelés továbbra is érvényes a Vevő felé.

 

SZAVATOSSÁG, GARANCIA

 

·         Előfordulhat, hogy egy termék a gondos kiválasztás és tesztelések ellenére is meghibásodik, vagy nem működik megfelelően. Az ilyen jellegű panaszokat megpróbáljuk gyorsan és minél kevesebb kellemetlenséget okozva orvosolni. 

·         A szavatossági jog alapján a szavatosság kötelezettje felelősséget vállal arra, hogy teljesítéskor hibátlan terméket ad át a Felhasználónak, tehát a terméknek nincs olyan hibája, amely csak később fog kiderülni. Hibáról beszélünk abban az esetben, ha a termék mennyiségi vagy minőségi szempontból hibás.
A hiba okának a termék használatakor kell fennállnia, a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy:

Ø  már teljesítéskor megvolt a hiba oka

Ø  teljesítéskor nem lehetett észlelni

Ø  vétlen a hiba bekövetkezésében.

·         Alapvetően garanciát adunk minden termékre az átadástól számított 3 hónapig. Ez alatt értendő a 3 napos azonnali cseregarancia is, ha ezt írásban (e-mailben) vagy telefonon jelzi. A bruttó 10.000.- Ft alatti termékekre cégünk, a készhezvételtől számítva 3 nap teljes körű garanciát vállal. Nem az általánosan elvárható, nem megfelelő gondosságú használat esetén, illetve ezzel összefüggő karbantartás elmaradása, vagy a  használati utasítás figyelmen kívül hagyása esetén, a nem rendeltetésszerű használat miatt részben, vagy egészen megsérült termékekre, fizikai behatásból adódó sérülésre garanciát nem vállalunk, valamint az emiatt bekövetkező közvetlen és közvetett károkért semmilyen felelősséget nem vállalunk! Nem érvényesíthető a garancia pl. a feszegetésből adódó eltört elemfedelekre, vagy a leejtett, leesett és eltörött termékekre, alkatrészekre. A kiárusítás alatt lévő, értékcsökkentett, termékeknél a garancia időtartama esetenként  eltérhet, ezt azonban a termékleírásban egyértelműen jelezzük. Fehérneműnek minősülő termékre higiéniai okok miatt nem vállalunk cseregaranciát!

·         A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően a mennyiségi és csomagolási hiányosságokra vonatkozó reklamációt Üzemeltetőnek nem áll módjában elfogadni. Amennyiben a Vevő külső sérülést, eltérést tapasztalna, a  kézbesítő a Vevő kérésére köteles azonnal és helyben jegyzőkönyvet felvenni, és kérjük, hogy ha sérülést észlel  az átvett terméken, értesítse Ügyfélszolgálatunkat. A Vevő jogosult a sérült termék átvételét megtagadni.

·         A kötelezett mentesül a szavatosság alapján fennálló kötelezettségei alól, ha a hibát a Vevő a szerződéskötés  időpontjában ismerte, vagy ha a hibát a Vevőnek a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

·         A nem rendeltetésszerű használatból eredő kárt nem áll módunkban megtéríteni.
Ha a megrendelt árucikk hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt Üzemeltető díjmentesen kicseréli. Abban az esetben, ha ezt a lehetőséget nem kívánja igénybe venni, a termék vételárát a Kuponszolgáltató cég vagy közvetlen megrendelés esetén az Üzemeltető visszatéríti Önnek. Ebben az esetben a termék kicserélése miatt felmerült visszaküldési költség Vevőt terheli, az új termék kiküldésének költsége pedig Üzemeltetőt. 

·         A szavatossági jog alapján a Vevő javításra, cserére jogosult. A szavatossági igények közül a Vevő választ. Az árleszállítást vagy az elállást abban az esetben választhatja a jogosult, ha sem kijavítást, sem kicserélést nem kérhet (ennek teljesítése lehetetlen, vagy a kötelezett részére a  másik választható szavatossági igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel jár), vagy ha a kijavítás vagy kicserélés szavatossági jogként ugyan érvényesíthető lenne, de ezt a kötelezett nem vállalta, a kötelezett vállalja ugyan, de nem végzi el, vagy a kötelezett vállalja, de nem tudja  – a dolog tulajdonságaira  és rendeltetésére figyelemmel  – megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős  kényelmetlenség nélkül elvégezni.
Ha nem áll rendelkezésünkre cseretermék  vagy a termék nem javítható, akkor pénz-visszafizetési garanciát biztosítunk, illetve hasonló terméket vagy más választott terméket biztosítunk. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk-ban és a 49/2003. (VII.30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Ebben az esetben a termék kicserélése miatt felmerült visszaküldési költség Vevőt terheli, az új termék kiküldésének költsége pedig Üzemeltetőt. 

 

A FELELŐSSÉG  

 

 • Üzemeltetőt nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Vevő a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem Üzemeltetőnek felróható okból hozzáférhetővé válik. Vevőt terheli a felelősség, hogy a regisztráció során megadott adatok valótlanok. Vevő kötelessége az adataiban bekövetkezett változások bejelentése Üzemeltető felé.
 • Vevő a Webáruház használata során a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni. Vevő vállalja a felelősséget minden általa letöltött és megszerzett információ felhasználásával kapcsolatban, melyet saját belátása szerint használ fel.
 • Üzemeltető kizárja a felelősségét olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Vevőt abban, hogy csatlakozzon a www.tuticuccok.hu weboldalra, és ott megrendelést adjon le/kupont váltson be. A Vevő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az  internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.
 • A www.tuticuccok.hu Weboldalon való vásárlás feltételezi a Vevő részéről az internet  lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a www.tuticuccok.hu weboldalhoz való csatlakozás során, vagy amiatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
 • Üzemeltető nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők előzetes bejelentés nélküli változása miatt.
 • Üzemeltető nem vállal felelősséget a Webáruház folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért, valamint nem terheli felelősség a Felhasználó által a Webáruház használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

·         Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely Vevő rovására történt csalás miatt. Abban az esetben, ha a Vevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja megrendelését, vásárlását, kuponbeváltását és a Vevő nem jogosult a döntés ellen jogorvoslattal élni.

·         Üzemeltető nem vállal felelősséget azokért a károkozásokért, amelyeket a Webáruház akciós ajánlataiban olvasott információk hatására követ el, bármilyen természetes vagy jogi személy.

 

ADATKEZELÉS 

 • Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy megrendeléseik vagy egyéb technikai eszköz útján (pl. hírlevél, e-mail, stb.) megadott személyes adataik a Webáruház tulajdonosának a felhasználói nyilvántartásába kerülnek, mely adatokat bizalmasan kezeljük. Ezeket az adatokat kizárólag piackutatói, statisztikai, ajánlattevői, tájékoztatói tevékenységhez használjuk fel, (harmadik félnek csak abban az esetben adjuk át ami a termék kézbesítéséhez szükséges lehet, Magyar Posta Zrt, 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.), hatóságok részére a jogszabályok betartásával adjuk ki. A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. Évi CXIX. Törvény alapján történik. 
 • Felhasználó a regisztráció során megadott adatainak rendszerünkbe történő rögzítésével adatainak hitelességére garanciát vállal és egyben elfogadja a Webáruház adatvédelmi szabályait, hozzájárul adatainak a Magyar Posta Zrt felé történő továbbításához.
 •  
 • Felhasználó a regisztrációkor az alábbi adatokat köteles megadni: Teljes név (vezetéknév és keresztnév), felhasználói név, telefonszám, irányítószám, valós e-mail cím, jelszó, teljes cím.
 •  
 • Üzemeltető ezúton tájékoztatja Tisztelt látogatóit, hogy kizárólag olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket a megrendelő/vevő önkéntesen bocsát rendelkezésére, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul.
 • A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan a tuticuccok.hu honlapját elérte, azok az oldalak, amelyeket a honlapon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket a honlap eléréséhez használt, stb). A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezni a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A megrendelés folyamán rögzített adatokat Üzemeltető a megrendelés teljesítéséhez használja fel.

· Vevő a megrendelés leadásával elfogadja és hozzájárul, hogy a tuticuccok.hu üzemeltetője, részére marketingtartalmú e-mail üzeneteket (hírleveleket, stb.) küldjön. Ezen hozzájárulás visszavonásáról a megrendelést követően a megrendelőnek külön kell a cég felé nyilatkoznia a hírlevél leiratkozás menüpontban. Az adatok kezelése mindenben megfelel a 2001. dec. 24-én megjelent 2001. évi CVIII. Törvénynek, illetve a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és a Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az Online Privacy Alliance ajánlásait.

 

 • A Webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Üzemeltető bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén. Ezenkívül lehetősége van  az adatbázisból való leiratkozásra  e-mailben is.
 •  
 • Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a tuticuccok.hu@gmail.com  e-mail címen.
 •  
 • Üzemeltető a Vevő személyesnek nem minősülő adatait szabadon használhatja fel.
 • Vevő jogosult arra, hogy személyes adatairól tájékoztatást kérjen, adatait frissítse, módosítsa. Vevő erre a célra e-mailt tud írni az Ügyfélszolgálatnak.
 • Üzemeltető Vevő számára biztosítja, hogy személyes adataihoz az Üzemeltető azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik ezzel összefüggésben végeznek feladatot.
 •  
 • Jelen Általános Szerződési Feltételeket Vevő a megrendelésének elektronikus úton történő leadásával kijelenti, hogy elolvasta és tudomásul vette. A benne foglaltakat feltétel nélkül, kötelező érvénnyel elfogadja.

 

ELÁLLÁS JOGA

· Minden vevőnknek aki kiszállítással vásárol, -a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvénynek megfelelően-  az átvételtől számított tizenöt (15) napon belül  indok nélküli elállási jogot, vagyis 15 napos pénz visszafizetési garanciát biztosítunk. Ez kizárólag a következő feltételekkel vehető igénybe: - az elállási jog minden ép, sérülés mentes termékre vonatkozik, ami bontatlan, vagy bontott, de hiánytalan gyári csomagolásban érkezik vissza az eredeti kísérőokmányokkal! Felhívjuk figyelmét, hogy az árut csak eredeti csomagolásban, sérülésmentes állapotban a számla visszaküldése mellett veszünk vissza. Használt vagy mosott fehérneműt semmilyen körülmények között nem áll módunkban visszavenni. A fehérnemű felpróbálása előtt, kérjük, ne tegyen kárt a termék dobozában, sem magára a fehérneműre tűzött útmutatóban, mert ebben az állapotban nem áll módunkban átvenni! A csomagot, kérjük,  ajánlottan adják fel, mert a szállítás során keletkezett sérülésekért felelősséget nem vállalunk. A postai költség Vevőt terheli. Utánvétes csomagot a cégünknek nem áll módjában átvenni.

·         Nem vonatkozik az elállási jog az átvétel után megsérült termékekre, a már láthatóan használatba vett termékekre, a helytelen használat miatt meghibásodott, megsérült termékekre, valamint a beépíthető elektronikai alkatrészekre.

·         Ha átvételkor a küldeményt, sérültnek látja,  esetleg azt valaki már láthatóan felbontotta, a termék átvételét meg kell tagadni és fel kell vetetni a jegyzőkönyvet!

·         Elállásra vonatkozó igényét e-mailben kell bejelentenie.

·         Kuponos vásárlás esetén: Üzemeltető nem köteles megtéríteni a nem szabályosan (a feltüntetett beváltási időszakon kívül, ill. nem a tájékoztató ÁSZF szerint beváltott kuponok ellenértékét.) Üzemeltető hibájából adódó nem teljesítés esetén a Vevő kizárólag a befizetett kupon  ellenértékének Kuponszolgáltató általi visszafizetésére jogosult. Elállási jog esetén Üzemeltető a bejelentéstől számított 24 órán belül ellenőrzi, hogy a kupont a beváltó felületen még nem használták fel. Amennyiben a kupont még nem váltották be, a kuponok vételárát legkésőbb az elállást követő 30 napon belül a kuponszolgáltató cég visszatéríti. A visszatérítés módját esetenként írásban egyeztetjük.

·         Abban az esetben, ha a terméket a vevő már használatba vette, a Friendshop Market Kft. nem vállalja a termék visszavásárlását, ezért azt visszajuttatja a megrendelőnek (Vevőnek), a megrendelő (Vevő)  költségére. Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét a: 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet-ben olvashatja el, mely a távollevők között kötött szerződésekről szól.

·          Az elállási jog az alábbi esetekben nem illeti meg a vásárlót: 

Ø  Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által biztosított fotókkal ellátva)

Ø  Higiéniai termékek, étrend kiegészítők, vitaminok, szexuális segédeszközök, kellékek, kozmetikumok esetén, amennyiben már kibontásra került a termék!

Ø  amely a fogyasztó személyéhez kötött (pl.: higiéniai okokból), vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, használat közben elfogy, vagy gyorsan romlandó, illetve hang- vagy képfelvétel (DVD, VHS) vásárlása esetén, ha a csomagolást a Vevő felbontotta, és az áru nem minőségi hibás.

 • Amennyiben a Vevő a vásárolt áru mellé nem kap a 17/199. (II.5.) Kormányrendelet 3.§-ában megjelöltek szerinti írásos tájékoztatót (azaz amennyiben jelen ÁSZF nem tartalmazza valamennyi, a jogszabály által megkívánt követelményt), úgy az elállási jog az áru átvételének napjától számított 3 hónapon belül gyakorolható. Ha a tájékoztatásra 3 hónapon belül mégis sor kerül, az elállásra nyitva álló határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót a Vevő ténylegesen megkapta. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő elállási nyilatkozatát a határidő lejárta előtt írásban megküldi Üzemeltető felé. 


ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

 

 • Amennyiben élni szeretne elállási jogával annak jelzését megteheti a megadott elérhetőségeink valamelyikén írásban. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, e-mailben történő jelzés alkalmával pedig az Üzemeltető számítógépén megjelenítés időpontját. Postai úton történő jelzés esetén feltétlenül ajánlott küldeményként adja fel jelzését, így tudja igazolni a postára adás dátumát.
 • A termék, árucikk cégünkhöz történő beérkezését követően, videó kamerával rögzítésre kerül a levél/csomag kibontása, illetve a visszaküldött csomag teljes tartalmának a megvizsgálása. Erre az esetleges későbbiekben történő félreértések elkerülése végett van szükség (például, ha a visszaküldött termék használt/sérült, vagy beazonosíthatatlan).

·         Az áru ellenértékét a termék postai úton történő visszajuttatása esetén, legkésőbb az áru Üzemeltetőhöz történő megérkezését követő 30 munkanapon belül, visszautaljuk az összeget a Vevő által, Vevő által megadott postai címére.

 

JOGVITÁK RENDEZÉSE

 

·         Üzemeltető és Vevő (továbbiakban „Felek”) mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezése, Felek értékhatártól függően kikötik Üzemeltető székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékességét.
A szerződő felek kijelentik, hogy elektronikus levelezésüket, hivatalos levelezési formaként kölcsönösen elfogadják.

·         Amennyiben a Vevő panaszára az Üzemeltető által adott választ a Vevő nem tartja megfelelőnek, a következő szervekhez fordulhat jogorvoslatért. A Vevők a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a területi gazdasági kamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak. Ezek hatáskörébe tartozik az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése.
A Vevők a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény alapján a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetőleg a Területi Felügyelőségekhez fordulhatnak, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztók minőségi kifogásaival és panaszaival kapcsolatos ügyek intézése.

 

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányszámú rendelet szabályai az irányadóak.

 

Érvényes 2015. október 01-től visszavonásig.

Hírlevél feliratkozás

Kövess minket!